GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER UN CONSUM SOSTENIBLE

on divendres, 20 d’abril del 2018

El propòsit d’aquesta guia és oferir un marc d’actuació sostenible per a la nostra comunitat educativa.

Amb aquesta finalitat, el present document incorpora esforços presents, reptes i propostes d’actuació en tres grans àmbits interconnectats: escola, casa i mobilitat.

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES